Kertomus piraateista
Tutkielma korruption olemuksesta

Rakenteellinen korruptio Suomessa

Korruptio tarkoittaa oikeudettomien etujen saamista vastikkeen avulla.

SS-mies ja etiikka

Hitlerin SS-miehet ja muut vastaavat murhasivat 6 miljoonaa juutalaista ja monta muuta "ei-toivottua". Tekivätkö he oikein?

Kysymys vaikuttaa omituiselta, joten täsmennetään: Mitä tarkoittaa "tehdä oikein"?

Yleensä oikean ja väärän rajana pidetään lakia. Laki kertoo täsmällisesti ihmisten oikeudet ja velvollisuudet ja lakikirjaa pilkuntarkasti noudattava tekee oikein. Tämä on yleinen olettamus ja ehdottomasti väärä.

Valtaan päästyään Hitler katsoi olevansa kansansa yläpuolella eikä kysynyt tavallisen kadunmiehen mielipiteitä oikeasta ja väärästä. Hän katsoi olevansa lain yläpuolella ja mitätöi juutalaisten oikeudet tehden heistä oikeudettoman kansanosan.

Saksan valtiokoneisto totteli Hitleriä ja antoi lain vastaisille toimille viranomaisen hyväksynnän, lain leiman. Himmler käskytti SS-upseereitaan, jotka käskyttivät alempiaan ja lopulta esimies antoi käskyn kerätä juutalaisia karjavaunuihin ja toimittaa heidät kaasutushuoneisiin. SS-miehet tottelivat ja esimiestä totellessaan noudattivat lakia.

Eli kysymys kääntyy muotoon: Esimiestään totellessaan SS-miehet kyllä noudattivat lakia, mutta oliko se oikein?

Lain noudattaminen ei ole tae siitä, että ihminen tekisi oikein. Lain yläpuolella on käsitys oikeasta ja väärästä ja sitä kutsutaan etiikaksi. Se koskee myös tämän päivän Suomea.

Korruptio ja Suomi

Ote oikeusministeriön kotisivuista

"Yleisessä kielenkäytössä korruptio useimmiten samastetaan lahjontaan. Korruptio on kuitenkin huomattavasti laajempi ilmiö kuin pelkkä lahjusten tarjoaminen ja vaatiminen. Yleensä viranomaistoiminnan puolueettomuutta vaarantavaa ja toiminnan tulosten ennustettavuutta heikentävää menettelyä voidaan pitää korruptiona - varsinkin, jos sen tarkoituksena on tuottaa jollekulle sellaista hyötyä, johon tämä ei olisi oikeutettu. Tyypillisiä esimerkkejä korruptiosta ovat vaikkapa julkisten varojen käyttäminen henkilökohtaisen hyvinvoinnin kohentamiseksi ja oikeusviranomaisten painostaminen tuottamaan tiettyä osapuolta suosivia ratkaisuja. Tällaiset menettelyt tuntuvat suomalaiselle viranomaiskulttuurille perin oudoilta mutta ovat valitettavasti arkipäivää useissa valtioissa eri puolilla maailmaa."

Transparency International

Transparency International -kansalaisjärjestön mukaan korruptio on kehitysmaissa erittäin suuri ongelma. Suomi ja muut Pohjoismaat sen sijaan ovat vuodesta toiseen saaneet kiitosta "maailman vähiten korruptoituneina maina".

Avoin korruptio (etenkin lahjonta) on helpohkosti selvitettävissä, mutta piilokorruptio jää TI:n kaltaiselta vapaalta kansalaisjärjestöltä pimentoon. Siksi - sinällään erittäin arvokasta työtä tekevän - TI:n raportit on ymmärrettävä osatotuuksiksi.

Rakenteellinen korruptio

Käsitteistä:

Rakenteellinen korruptio tarkoittaa virkamiehen omaksumaa näkemystä, jonka mukaan kahden osapuolen ristiriidassa hänen velvollisuutensa on tukea ennalta määrättyä osapuolta.

Virkamies, joka venyttää lakia perusteettomasti, käytännössä anastaa vallan kansalta.

Suomen laki ei sinällään tunne käsitettä "rakenteellinen korruptio".

Muita rakenteellisen korruption ilmenemiä ovat mm

poliittiset virkanimitykset (Tällöin etu annetaan oikeudettomasti puolueen jäsenkirjan ottaneelle. Poliittisen virkamieskunnan heikommasta ammattitaidosta laskun maksaa tavallinen kansalainen.)

yritysten hallintoneuvostojen "täydentäminen" poliitikoilla (Koskee erityisesti yrityksiä, jotka liiketoimissaan tarvitsevat julkisen vallan hyväksymispäätöksiä.)

Poliittinen korruptio Suomessa

Käsitteistä:

Poliittinen korruptio tarkoittaa virkamiesnimityksiä, joissa puolueiden jäsenille annetaan lakiin perustumaton etu.

Liisa Hyssälän nimitys Kelan johtoon ja Eva Biaudet'n nimitys vähemmistövaltuutetuksi ovat esimerkkejä poliittisesta korruptiosta Suomessa. Ällistyttävää on, että korruption tuomitseva tavallinen kansalainen ei miellä tapahtumia korruptioksi vaan puolueiden, so ylempiarvoisten, oikeudeksi. - Suhteessa korruptioon valtaosa suomalaisista on erittäin epärehellisiä.

Eräs poliittista korruptiota suosinut presidentti selitteli tekojaan väittämällä, että ei ole väärin jos virkamiehellä on yhteiskunnallinen näkemys. Hän ei perustellut sitä, miksi "yhteiskunnallinen näkemys" edellyttäisi jäsenkirjaa.

Korruptio ja syrjintä

Kirjoitukseni HS:n mielipidepalstalla 30.1.2010:

Korruptio on lain vastaista ja myös syrjintä on lain vastaista.
Esimerkiksi syrjintä uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntauksen tai puoluekannan vuoksi on lain vastaista. Samoin on lain vastaista puolueisiin kuulumattomien syrjintä.
Suomalaisista suuruusluokkaa 10% kuuluu johonkin puolueeseen joten jos valtionhallinnon pääjohtajiksi nimitetyistä 10% omaisi jäsenkirjan, niin silloin asiat olisivat kohdallaan. Mutta kun heistä suurempi osa omaa jäsenkirjan, niin silloin jäsenkirja on ollut nimityksen kriteeri.
Nimittäessään valtionhallinnon pääjohtajiksi puolueiden jäseniä yli 10%, tasavallan presidentti rikkoo lakia. Hän joko syrjii puolueisiin kuulumattomia tai antaa oikeudettoman edun puolueisiin kuuluville syyllistyen korruptioon. On näet täysin mahdotonta, että pääjohtajiksi kykeneviä olisi ainoastaan puolueissa.
"Maan tapa" on kelvoton peruste.
Toivoisin, että joku pääjohtajanimityksessä sivuutettu henkilö omaisi sen verran selkärankaa, että tekisi asianomistajana tutkintapyynnön poliisille. Tulisi selväksi, että millainen korruptio / syrjintä on lain mukaista. Vai onko mikään.

On erittäin ilahduttavaa, että Husein Muhammed ryhtyi oikeustoimiin korruptiota vastaan. Ironista on, että hänellä on maahanmuuttajatausta ja hänen sukujuurensa ovat maasta, jota tavalliset suomalaiset pitävät yleensä korruptoituneena. Tällaisen toiminnan soisi yleistyvän, sillä joku kyllä kohtaa oikeusistuimen, joka ei hyväksy korruptiota.

Koontisivusto korruptiosta löytyy osoitteessa Korruptio Suomessa

Mielenkiintoista on myös se, että Perussuomalaiset ottivat korruptionvastaisen toiminnan syksyn 2012 kunnallisvaalien teemaksi. Toivoa sopii, että esille tuodaan myös konkretiaa, eikä ainoastaan poliittista jargonia. Pystyvätkö Vihreät ja Persut sitten toimimaan samalla puolella pöytää, on profiileitaan korostavien pienpuolueiden ikuisuusongelma.

Puolueiden vaalituki

Vaalituki voidaan asettaa tarkasteluun ainakin kolmesta näkökulmasta:

korruptio

lahjonta

yhteiskunnallinen toiminta

Sinällään puolueiden rahoittaminen on täysin lain mukaista toimintaa.

Tavallisen äänestäjän on kuitenkin syytä kysyä, että minkä vuoksi joku yritys rahoittaa puolueita? Erityisesti silloin, kun summat nousevat suuriksi. On irvokasta, kun Vasemmistoliitto arvostelee Kokoomusta suuresta vaalituesta, mutta oma vaalituki "on aivan eri asia".

Ruotsalainen kansanpuolue kanavoi tukensa pääosin säätiöiden kautta. Ruotsalainen kansanpuolueen miljoonaluokkaa oleva vaalituki tulee säätiöltä, joka puolestaan saa rahaa säätiöltä, joka... on saanut rahaa jostakin. On syytä kysyä, että minkä vuoksi joku haluaa rahoittaa Rkp:n toimintaa nimettömänä.

Liikeyrityksen tehtävänä - omistajan näkökulmasta - on tuottaa mahdollisimman paljon rahaa. Kuinka rahan lahjoittaminen puolueille tukee tätä tehtävää?

Salainen vaalituki on osa korruptiota. Erityisesti silloin, kun sinun oma puolueesi ottaa vastaan salaista vaalitukea.

Pedofiilin etiikka

Yleinen etiikka (kansalaisetiikka) vs yksilön etiikka:

Tuleeko viranomaisen käyttää ohjenuoranaan yleistä etiikkaa (kansalaisetiikka) vai onko hänellä oikeus omaan etiikkaansa (omatunto)?

Esimerkki

Onko pedofiiliksi ryhtynyt tuomari oikeutettu tekemään päätöksiä tuomioistuimessa

pedofiilin etiikalla, vai onko

yleinen etiikka, so kansalaisetiikka, määräävä?

Edellinen tarkoittaisi, että pedofilia saisi hyväksynnän lain edessä. Eikä ole olemassa rajaa pedofilian ja muiden rikosten välillä.

Valtakirjan vastaanottaja sitoutuu käyttämään valtakirjaansa valtakirjan antajan hyväksi, hänen ajatusmaailmansa mukaisesti. Viranomaisen saama valtakirja ei anna oikeutta poiketa kansalaisetiikasta. Mikäli viranomainen katsoo, että hänen oma etiikkansa on erilainen kuin kansalaisetiikka, hänen tulee jäävätä itsensä virantoimituksesta.

Korruptio ja Suomen laki

Ote oikeusministeriön kotisivuista

"5 § (24.8.1990/769) Luottamusaseman väärinkäyttö. Jos se, jonka tehtävänä on hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa

ryhtymällä sellaiseen toimeen, johon hänellä ei ole oikeutta, tai

jättämällä tehtävänsä kokonaan tai osaksi suorittamatta

ja siten aiheuttaa vahinkoa sille, jonka asioita hänen tulee hoitaa, hänet on tuomittava luottamusaseman väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Rakenteellinen korruptio on luottamusaseman väärinkäyttöä ja sitä voidaan tarkastella myös

kavalluksen näkökulmasta; kavallus on laissa rajattu koskemaan omaisuutta ja oikeus käyttää valtaa on kansan "omaisuutta", sekä

valtiopetoksen näkökulmasta; korruptiorikoksissa ei käytetä fyysistä väkivaltaa, mutta niissä kansalta "anastetaan" sille kuuluvaa valtaa

Laki vs oikeus

Edward Snowden ei ollut ensimmäinen, eikä viimeinen, joka katsoo, että "oikein tekemisellä" on arvo.

Lakikirja ja oikeus (oikeus käsitteenä) ovat eri asioita. Lakikirja ei voi olla täydellinen, vaan on luonnollista, että siihen sisältyy porsaanrei'iksikin kutsuttuja tulkintamahdollisuuksia. Eettisesti oikein käytettynä tämä on käytännöllinen ja hyödyllinen ominaisuus. Lain tulkinta ei kuitenkaan saa olla lain puutteilla kikkailua.

Demokraattisessa yhteiskunnassa laki on kansan tahdon ilmaus. Virkamiehet ovat lain toimeenpanoa ajatellen yksittäisen yksilön yläpuolella, mutta etiikan kannalta kansan alapuolella. Heidän tulee kunnioittaa kansaa ja sen tahtoa.

Lain tulkintatilanteessa virkamiehet ovat velvollisia tulkitsemaan lakia tavalla, joka vastaa kansalaisen käsitystä oikeasta ja väärästä. Toisenlaista menettelyä voidaan tarkastella luottamusaseman väärinkäyttönä.

Ja se on aina rikos.

Seuraava sivu:
Viranomainen ei suostunut nostamaan syytettä, joten teimme sen itse: